Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
12-03-2019 Kl. 19:00
Ekstra Ordinær Generalforsamling
25-03-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 25. marts 2019
04-04-2019 Kl. 19:00
Ordinær generalforsamling
31-08-2019 Kl. 14:00
Sommerfest 2019
 
Tudsemindevejs vejskilt

Haveforeningen Kalvebod

ligger i et hjørne af Valbyparken i Sydhavnen i Københavns sydvestkvarter. Foreningen består af 90 haver, hvoraf de allerfleste er helårsbeboede.

kortet over haveforeningen kan du se hvorledes husene er placeret, og her på siden er et par udvalgte billeder fra haveforeningen. Klikker du på de små billeder, bliver de større.... - så det tager noget længere tid for dig at hente dem.

Der har boet mennesker i Kalvebod hele året gennem generationer. Vores helårsstatus er da også forlængst accepteret af kommunen og en formel godkendelse er på vej. I øjeblikket arbejder kommunen på at udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen skal indeholde regler for fremtidigt byggeri.

Et håndgribeligt tegn på at kommunen har accepteret helårsbeboelsen er, at hele området er blevet kloakeret.

Collagen her til højre er lavet i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 1995 og udgivet som plakat.
Hvis du vil studere den nærmere, skal du klikke hér.


Sidste nyt vedr. fredningssag:
28. januar 2019:
Høring - Fredningsnævnet i København og Københavns Kommune.
2018.05.15 Fredningsforslag fra Kbhs Kommune
2019.01.14 Bestyrelsens kommentar vedr. høring i fredningssag

Juni 2018:
Sagen omkring lovliggørelse er ikke noget nyt, den har stået på siden 2001.
Som beskrevet i orienteringen fra bestyrelsen nævnt i nyhedsbrevet, har vi holdt et møde med Københavns Kommune omkring byggesager og Haveforeningens fremtid og lovliggørelse.

Det meget positive møde har nu resulteret i at 2 af vores byggesagsgrunde er blevet indkaldt til et dialog møde som lovet og Københavns Kommune har samtidig valgt at følge fredningsnævnets anvisninger fra afgørelsen i 2016 for at få Hf. Kalvebod udtaget af den eksisterende fredningstekst.

Ifølge bestyrelsens vurdering er det positivt, og noget af det mest gennemarbejdede, der er blevet lavet i forhold til hele sagen omkring lovliggørelse.

Her er kommunens dokumenter der skal bruges til den kommende behandling af vores fredningssag:

Københavns Kommunes fremstilling
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Hilsen Bestyrelsen


 
Dine sider
Dit indlæg, dit billede, din mening - pladsen er din, ordet er frit.
Claus Have 70, 05-03-2019
Claus have 70, 28-02-2019
Helle, 21-01-2019
Helle have 13, 12-12-2018
Gianna have 117, 11-12-2018