Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
04-03-2020 Kl. 18:00
Bestyrelsesmøde
19-03-2020 Kl. 16:46
Bestyrelsesmøde
15-04-2020 Kl. 18:30
Generalforsamling
20-04-2020 Kl. 18:30
Konstituerende Bestyrelsesmøde
 
Tudsemindevejs vejskilt

Haveforeningen Kalvebod

ligger i et hjørne af Valbyparken i Sydhavnen i Københavns sydvestkvarter. Foreningen består af 90 haver, hvoraf de allerfleste er helårsbeboede.

kortet over haveforeningen kan du se hvorledes husene er placeret, og her på siden er et par udvalgte billeder fra haveforeningen. Klikker du på de små billeder, bliver de større.... - så det tager noget længere tid for dig at hente dem.

Der har boet mennesker i Kalvebod hele året gennem generationer. Vores helårsstatus er da også forlængst accepteret af kommunen og en formel godkendelse er på vej. I øjeblikket arbejder kommunen på at udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen skal indeholde regler for fremtidigt byggeri.

Et håndgribeligt tegn på at kommunen har accepteret helårsbeboelsen er, at hele området er blevet kloakeret.

Collagen her til højre er lavet i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 1995 og udgivet som plakat.
Hvis du vil studere den nærmere, skal du klikke hér.


Sidste nyt vedr. fredningssag:
Høring - Fredningsnævnet i København og Københavns Kommune.


25. juni 2019
2019.06.25 Mail modtaget fra Fredningsnævnet indeholdende Fredningsnævnets kendelse
Bemærk der er 4 ugers klagefrist - så i uge 29 kan vi se om det bliver den endelige tekst i fredningsdeklarationen.

28. april 2019
2019.04.27 Mail modtaget fra Fredningsnævnet
2019.04.27 Høringsbrev modtaget fra Fredningsnævnet
2019.04.27 Udkast til fredningskendelse fra Fredningsnævnet

28. januar 2019:
2018.05.15 Fredningsforslag fra Kbhs Kommune
2019.01.14 Bestyrelsens kommentar vedr. høring i fredningssag

Juni 2018:
Sagen omkring lovliggørelse er ikke noget nyt, den har stået på siden 2001.
Som beskrevet i orienteringen fra bestyrelsen nævnt i nyhedsbrevet, har vi holdt et møde med Københavns Kommune omkring byggesager og Haveforeningens fremtid og lovliggørelse.

Det meget positive møde har nu resulteret i at 2 af vores byggesagsgrunde er blevet indkaldt til et dialog møde som lovet og Københavns Kommune har samtidig valgt at følge fredningsnævnets anvisninger fra afgørelsen i 2016 for at få Hf. Kalvebod udtaget af den eksisterende fredningstekst.

Ifølge bestyrelsens vurdering er det positivt, og noget af det mest gennemarbejdede, der er blevet lavet i forhold til hele sagen omkring lovliggørelse.

Her er kommunens dokumenter der skal bruges til den kommende behandling af vores fredningssag:

Københavns Kommunes fremstilling
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Hilsen Bestyrelsen


Nyt Fælleshus og plads - vil du være med?

Nyt Fælleshus og plads - vil du være med?
På den ekstraordinære generalforsamling d. 12 marts blev det besluttet, at Fælleshusgruppen skal arbejde videre med de overordnede retningslinjer for projektforslaget til nyt fælleshus og plads. Vi har her udarbejdet nogle forslag til arbejdsgrupper, som handler om det arbejde, der skal gøres i forbindelse med realiseringen af hele projektet. Noget skal i gang allerede nu og noget kan vente til senere i forløbet. Vi håber, at mange af jer vil deltage. Fælleshusgruppen er ansvarlige for den videre proces og projektering i samarbejde med Arkitekt Magnus Maarbjerg fra Fokstrot.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 12 marts blev det besluttet, at Fælleshusgruppen skal arbejde videre med de overordnede retningslinjer for projektforslaget til nyt fælleshus og plads. Vi har her udarbejdet nogle forslag til arbejdsgrupper, som handler om det arbejde, der skal gøres i forbindelse med realiseringen af hele projektet. Noget skal i gang allerede nu og noget kan vente til senere i forløbet. Vi håber, at mange af jer vil deltage. Fælleshusgruppen er ansvarlige for den videre proces og projektering i samarbejde med Arkitekt Magnus Maarbjerg fra Fokstrot.
Med fælles hjælp regner vi med at have et færdigt projekt sidst på året hvor Kalvebod samles igen.
Vi glæder os til det videre arbejde.
Hilsen Claus nr. 96, Charlie nr. 94., Gitte nr. 89, Ole nr. 98, Pil nr. 114, Gitte-Annette nr. 4 og Kaj nr. 104

Se arbejdsgrupperne hér
 
Dine sider
Dit indlæg, dit billede, din mening - pladsen er din, ordet er frit.
Andreas - Have 72, 09-12-2019
Andreas - Have 72, 03-12-2019
Andreas Have 72, 30-06-2019
Andreas - Have 72, 21-05-2019
Gianna , 13-05-2019