Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
02-12-2018 Kl. 14:00
Julehygge
06-12-2018 Kl. 18:00
Bestyrelsesmøde
10-01-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
06-02-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
07-03-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
02-04-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
 
Tudsemindevejs vejskilt

Haveforeningen Kalvebod

ligger i et hjørne af Valbyparken i Sydhavnen i Københavns sydvestkvarter. Foreningen består af 90 haver, hvoraf de allerfleste er helårsbeboede.

kortet over haveforeningen kan du se hvorledes husene er placeret, og her på siden er et par udvalgte billeder fra haveforeningen. Klikker du på de små billeder, bliver de større.... - så det tager noget længere tid for dig at hente dem.

Der har boet mennesker i Kalvebod hele året gennem generationer. Vores helårsstatus er da også forlængst accepteret af kommunen og en formel godkendelse er på vej. I øjeblikket arbejder kommunen på at udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen skal indeholde regler for fremtidigt byggeri.

Et håndgribeligt tegn på at kommunen har accepteret helårsbeboelsen er, at hele området er blevet kloakeret.

Collagen her til højre er lavet i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 1995 og udgivet som plakat.
Hvis du vil studere den nærmere, skal du klikke hér.


Sidste nyt vedr. fredningssag:
Sagen omkring lovliggørelse er ikke noget nyt, den har stået på siden 2001.
Som beskrevet i orienteringen fra bestyrelsen nævnt i nyhedsbrevet, har vi holdt et møde med Københavns Kommune omkring byggesager og Haveforeningens fremtid og lovliggørelse.

Det meget positive møde har nu resulteret i at 2 af vores byggesagsgrunde er blevet indkaldt til et dialog møde som lovet og Københavns Kommune har samtidig valgt at følge fredningsnævnets anvisninger fra afgørelsen i 2016 for at få Hf. Kalvebod udtaget af den eksisterende fredningstekst.

Ifølge bestyrelsens vurdering er det positivt, og noget af det mest gennemarbejdede, der er blevet lavet i forhold til hele sagen omkring lovliggørelse.

Her er kommunens dokumenter der skal bruges til den kommende behandling af vores fredningssag:

Københavns Kommunes fremstilling
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Hilsen Bestyrelsen


 
Dine sider
Dit indlæg, dit billede, din mening - pladsen er din, ordet er frit.
Gianna have 117, 11-12-2018
Claus have 70, 18-11-2018
Helle have 13, 01-11-2018
Helle Wandel, 02-10-2018
Claus - Have 70, 21-09-2018