Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Tudsemindevejs vejskilt

Haveforeningen Kalvebod

ligger i et hjørne af Valbyparken i Sydhavnen i Københavns sydvestkvarter. Foreningen består af 90 haver, hvoraf de allerfleste er helårsbeboede.

kortet over haveforeningen kan du se hvorledes husene er placeret, og her på siden er et par udvalgte billeder fra haveforeningen. Klikker du på de små billeder, bliver de større.... - så det tager noget længere tid for dig at hente dem.

Der har boet mennesker i Kalvebod hele året gennem generationer. Vores helårsstatus er da også forlængst accepteret af kommunen og en formel godkendelse er på vej. I øjeblikket arbejder kommunen på at udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen skal indeholde regler for fremtidigt byggeri.

Et håndgribeligt tegn på at kommunen har accepteret helårsbeboelsen er, at hele området er blevet kloakeret.

Collagen her til højre er lavet i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 1995 og udgivet som plakat.
Hvis du vil studere den nærmere, skal du klikke hér.Se en lille film fra foreningens 100 år fødselsdag.

VIGTIG INFO FRA BESTYRELSEND. 25. april 2020
Kig i din postkasse - eller klik på linket herunder!!!!

Klik her...

D. 5. april 2020
Genfinn lukker nu!

Se her...

D. 23. marts 2020

Kære medlemmer i Hf. Kalvebod

På onsdag d. 25. marts 2020 skulle vi ifølge vores love og regler have sendt indkaldelse ud til årets generalforsamling d. 15. april 2020.
Set i lyset af den alvorlige situation i Danmark og i hele verdenen anser vi det som den eneste ansvarlige handling her og nu at aflyse den årlige generalforsamling

DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING d. 15. april 2020 ER AFLYST

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil vi kan afholde en generalforsamling.
Bestyrelsen er klar over at vi ikke kan overholde vores love og regler i forhold til afholdelse af generalforsamling, men vi betragter det som en undtagelsestilstand.
Vi beder jer om at passe på jer selv og hinanden og ser frem til at vi kan mødes igen.

Hilsen bestyrelsen i Hf. Kalvebod.


D. 18. marts 2020
Bestyrelsen følger den aktuelt alvorlige situation nøje og vurderer eventuelle konsekvenser for haveforeningen. Hvor lang tid det vil vare er for nuværende uforudsigeligt, men vi vil komme med nærmere information med hensyn til aflysninger og/eller ændring af datoer.
Tænk f. Eks. over hvor mange der rører ved vores affaldscontainere…. Så husk at sprit af og/eller brug handsker!
Vi vil bede Jer om at informere de medlemmer I måtte møde da ikke alle er på Facebook eller tjekker hjemmesiden.
Endelige beslutninger om fremtidige aktiviteter vil selvfølgelig også bliver delt rundt på papir.
Indkaldelse til den årlige generalforsamling skal senest sendes ud d. 25. marts 2020.
Vi forventer at aflyse den – I vil høre nærmere.

....................................................


Sidste nyt vedr. fredningssag:
Høring - Fredningsnævnet i København og Københavns Kommune.


25. juni 2019
2019.06.25 Mail modtaget fra Fredningsnævnet indeholdende Fredningsnævnets kendelse
Bemærk der er 4 ugers klagefrist - så i uge 29 kan vi se om det bliver den endelige tekst i fredningsdeklarationen.

28. april 2019
2019.04.27 Mail modtaget fra Fredningsnævnet
2019.04.27 Høringsbrev modtaget fra Fredningsnævnet
2019.04.27 Udkast til fredningskendelse fra Fredningsnævnet

28. januar 2019:
2018.05.15 Fredningsforslag fra Kbhs Kommune
2019.01.14 Bestyrelsens kommentar vedr. høring i fredningssag

Juni 2018:
Sagen omkring lovliggørelse er ikke noget nyt, den har stået på siden 2001.
Som beskrevet i orienteringen fra bestyrelsen nævnt i nyhedsbrevet, har vi holdt et møde med Københavns Kommune omkring byggesager og Haveforeningens fremtid og lovliggørelse.

Det meget positive møde har nu resulteret i at 2 af vores byggesagsgrunde er blevet indkaldt til et dialog møde som lovet og Københavns Kommune har samtidig valgt at følge fredningsnævnets anvisninger fra afgørelsen i 2016 for at få Hf. Kalvebod udtaget af den eksisterende fredningstekst.

Ifølge bestyrelsens vurdering er det positivt, og noget af det mest gennemarbejdede, der er blevet lavet i forhold til hele sagen omkring lovliggørelse.

Her er kommunens dokumenter der skal bruges til den kommende behandling af vores fredningssag:

Københavns Kommunes fremstilling
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Hilsen Bestyrelsen


Nyt Fælleshus og plads - vil du være med?

Nyt Fælleshus og plads - vil du være med?
På den ekstraordinære generalforsamling d. 12 marts blev det besluttet, at Fælleshusgruppen skal arbejde videre med de overordnede retningslinjer for projektforslaget til nyt fælleshus og plads. Vi har her udarbejdet nogle forslag til arbejdsgrupper, som handler om det arbejde, der skal gøres i forbindelse med realiseringen af hele projektet. Noget skal i gang allerede nu og noget kan vente til senere i forløbet. Vi håber, at mange af jer vil deltage. Fælleshusgruppen er ansvarlige for den videre proces og projektering i samarbejde med Arkitekt Magnus Maarbjerg fra Fokstrot.

På den ekstraordinære generalforsamling d. 12 marts blev det besluttet, at Fælleshusgruppen skal arbejde videre med de overordnede retningslinjer for projektforslaget til nyt fælleshus og plads. Vi har her udarbejdet nogle forslag til arbejdsgrupper, som handler om det arbejde, der skal gøres i forbindelse med realiseringen af hele projektet. Noget skal i gang allerede nu og noget kan vente til senere i forløbet. Vi håber, at mange af jer vil deltage. Fælleshusgruppen er ansvarlige for den videre proces og projektering i samarbejde med Arkitekt Magnus Maarbjerg fra Fokstrot.
Med fælles hjælp regner vi med at have et færdigt projekt sidst på året hvor Kalvebod samles igen.
Vi glæder os til det videre arbejde.
Hilsen Claus nr. 96, Charlie nr. 94., Gitte nr. 89, Ole nr. 98, Pil nr. 114, Gitte-Annette nr. 4 og Kaj nr. 104

Se arbejdsgrupperne hér
 
Dine sider
Dit indlæg, dit billede, din mening - pladsen er din, ordet er frit.
Merete, have 8, 30-05-2020
Helle Wandel have 13, 26-05-2020
Helle 13, 26-05-2020
Helle Wandel have 13, 25-05-2020
Helle, 25-05-2020