Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Madklubben | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
17-03-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 17. marts 2016
31-03-2016 Kl. 19:00
Forårs Generalforsamling 31. marts 2016
07-04-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 7. april 2016
16-04-2016 Kl. 09:30
Fælles arbejdsdag Lørdag d. 16. april 2016 kl. 9.30
12-05-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 12. maj 2016
09-06-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 9. juni 2016
18-06-2016
Sommerudflugt 18. juni 2016
11-08-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 11. august 2016
27-08-2016 Kl. 14:00
Sommerfest 27. august 2016
08-09-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 8. september 2016
22-09-2016 Kl. 19:00
Efterårsgeneralforsamling 22. september 2016
06-10-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 6. oktober 2016
03-11-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 3. november 2016
08-12-2016 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde 8. december 2016
11-12-2016
Julefest 11. december 2016
 

Haveforeningen Kalvebod

ligger i et hjørne af Valbyparken i Sydhavnen i Københavns sydvestkvarter. Foreningen består af 90 haver, hvoraf de allerfleste er helårsbeboede.

kortet over haveforeningen kan du se hvorledes husene er placeret, og her på siden er et par udvalgte billeder fra haveforeningen. Klikker du på de små billeder, bliver de større.... - så det tager noget længere tid for dig at hente dem.

Der har boet mennesker i Kalvebod hele året gennem generationer. Vores helårsstatus er da også forlængst accepteret af kommunen og en formel godkendelse er på vej. I øjeblikket arbejder kommunen på at udarbejde en lokalplan for området. Lokalplanen skal indeholde regler for fremtidigt byggeri.

Et håndgribeligt tegn på at kommunen har accepteret helårsbeboelsen er, at hele området er blevet kloakeret.

Collagen her til højre er lavet i anledning af foreningens 75 års jubilæum i 1995 og udgivet som plakat.
Hvis du vil studere den nærmere, skal du klikke hér.

Hjertestarter på foreningshuset

Foreningens hjertestarter er nu sat synligt op på festhus/foreningshus, så det er tilgængeligt for alle, hvis der skulle opstå akut behov.

Foreningens hjertestarter er nu sat synligt op på festhus/foreningshus, så det er tilgængeligt for alle, hvis der skulle opstå akut behov.

Hjertestarteren er tilmeldt Trygfondens www.hjertestarter.dk og kan derfor ses på kortet over hjertestartere.

Det vil sige, at hvis der opstår livstruende situationer i nærheden af haveforeningen, kan 112 dirigere førstehjælperen til vores hjertestarter - det vil sige at den er offentlig.

Der er lys i hjertestarter-skabet, så det også kan ses om natten.
AED-hjertestarter i Haveforeningen Kalvebod, 2450 København SV

Lokalplaner for helårsbeboede haveforeninger i København

Vedtagne lokalplaner for helårsbeboede haveforeninger og lignende bebyggelser af alternativ karakterer i Københavns Kommune:


Først dem der ligger på kommunal-ejet jord:
Lokalplannummer: Vedtaget:
H/F Frederikshøj 430 16.12.2009
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1057189_APPROVED_1351144720534.pdf
Havebyen Mozart 430 16.12.2009
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1057189_APPROVED_1351144720534.pdf
H/F Ny Kgs. Enghave Lokalplantillæg til Grønrisvej 364 08.09.2005
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1057189_APPROVED_1351144720534.pdf
H/F Trekanten (Valby) 396 24.11.2005
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072763_APPROVED_1202814758532.pdf
H/F Engly (Amager) 392 08.09.2005
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072759_APPROVED_1202814750095.pdf

Øvrige haveforeninger, parcelforeninger eller andelshaveforening (kært barn mange navne):


H/F Birkevang (den første der fik lokalplan) 192 opdateret 1992
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072534_APPROVED_1202814328996.pdf
H/F Rosenvang (nabo til Birkevang/Husum) 399 16.12.2009
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072766_APPROVED_1202814768172.pdf
Andelsforening Elmebo (Amager) 369 13.11.2003
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072735_APPROVED_1202814701799.pdf
H/F Bastiansminde (Amager) 361 04.02.2003
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072726_APPROVED_1202814684956.pdf
H/F Sundbyvester (Amager) 419 25.10.2007
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1057156_APPROVED_1196418427833.pdf
Parcelhusforening Kongelund (Amager) 509 27.11.2014
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2849567_1420725035220.pdf


H/F Våren (Amager) 408 08.02.2007
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072787_APPROVED_1297679120599.pdf
H/F Engvang (Amager) 415 15.05.2008
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1057122_APPROVED_1212494053858.pdf
H/F Elmegården (Amager) 393 08.09.2005
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072760_APPROVED_1202814753360.pdf

Så er der andre ”særlige” bomiljøer, som har fået lokalplaner med specielle forhold, såsom Christiania (1.1.1991) –
Ballonparken (nr. 384 -11.1.2005), som er fredede bygninger,
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1072751_APPROVED_1202814734033.pdf

H/F Nokken (nr. 507 – 9.10.2014), der fastlåses som kolonihaver uden helårsbeboelse, på trods af, at der er en del der har boet der helårs i generationer!
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2834515_1415712669927.pdf

Måske er der også noget at hente fra vedtagelsen om husbåde i Kbh.?
H/F Birkevang og Rosenvang har særlige forhold p.g.a. beliggenhed nær den fredede Vestvold, som kræver dispensationer. Naturbeskyttelsesloven§16, 17 og 18 (Rosenvang).
Alle har særregler for byggeri (højder, bebyggelsesprocenter, parkering, udseende, materialevalg mm.)
Kaj Jessen 18.6.2015
 
Dine sider
Dit indlæg, dit billede, din mening - pladsen er din, ordet er frit.
Helle have 13, 15-03-2016
Thomas, have 94, 24-02-2016
Helle, Have 13, 08-01-2016
Helle, Have 13, 30-12-2015
Thomas, have 94, 28-12-2015