Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 

E-mail-adresser med @kalvebod.dk-endelse

Haveforeningen Kalvebods e-mail-adresser
Til alle haver, hvor der findes en email-adresse, kan du nøjes med at bruge havenummeret som adresse, fx. "27@kalvebod.dk".


Navn Have Kalvebod-email
Anne Christensen 90
Anne B. Hansen 83
Arne Scharnberg 117
Arno Viktor Nielsen 79
Asbjørn Riis 8
Birgit Sloth 124
Bjarne Andreasen 22
Bjarne Arleth Nielsen 86
Charlie Falk 94
Cecilie, have 122 122
Claus Risbjerg Jensen 96
Elisabeth 68
Ellen 22
Emil Midé Erichsen 115
Emma Falk Christensen 94
Gianna Giacomello 117
Gitte Annette Knudsen 4
Gitte Wulff Jürgensen 12
Hanne Veber 50
Helle Wandel 13
Isak 12
Jan Kofod Larsen 126
Jan Michelsen 92
Jan Michelsen 114
Jesper Handskemager 127
Jesper "Manne" Thrane 90
Jette Gottschau 52
Johan 22
Johannes Toldam 110
Jonas 86
Jukke Gottschau 4
Kaj Jessen 104
Karin Münster 88
Katrine Riis Kjær 85
Kristoffer Kjær Wanscher 85
Kåre Wanscher 85
Lars S. Hansen 106
Lasse Simonsen 122
Lis Handskemager 104
Lisbeth Glygård 78
Lotte Arleth 86
Malcolm Mottelsen 12
Marianne Miller 120
Marian Midé 115
Max 86
Merete Buddig 8
Michael Justesen 68
Mikkel Beha Erichsen 115
Mikkel Falk Christensen 94
Misja Lykke 110
Naja 12
Nanna Falk Christensen 94
Neusa 68
Ninosca 96
Noah 12
Oskar 85
Palle Glygård 78
Per C. Hansen 13
Peter Riis 55
Pil Ammundsen 114
Rask 85
Renato 68
Rie 86
Rikke 80
Rune 50
Sara 80
Sigrid 50
Simone 4
Steffen Lochmann 19
Søren Hvalkof 50 søren50
Thomas Christensen 94 thomas@kalvebod.dk
Tomas Ortved 122
Theis Midé Erichsen 115
Tilde Falk Christensen 94
Viggo Simonsen 122
Winnie Pedersen 112
* Peter, have 55, administerer systemet, dvs. at post til foreningen og post, der er forkert adresseret, bliver sendt til Peters postkasse.
 
Hun har ingen email-adresse i Kalvebod!!

Få en kalvebod e-mail-adresse

Alle beboere i Haveforeningen Kalvebod kan få en @kalvebod.dk e-mail-adresse.

Bare skriv en e-mail til Peter Riis eller smid en seddel i postkassen i have 55.