Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 

Det begyndte i 1920

- der hvor lossepladsen i Sydhavnen gik ned til Kalveboderne, strædet mellem Sjælland og Amager.

Dengang lå haveforeningen ved vandet med bade- og bådebro. Men opfyldningen fortsatte, og i dag er der 500 meter gennem Valbyparken ned til vandet, - men der er stadig bådebro ved surfklubben "Sejlklub Sydhavn".

Der har boet mennesker året rundt i Kalvebod næsten fra starten. Og i arbejdsløshedsperioderne i 30'erne og i 50'erne blev Kalvebod et fristed for arbejdsløse, som søgte ind til storbyen for at finde et job og skabe sig en ny tilværelse. Kommunen, som ikke kunne finde andre steder at bo til de husvilde, accepterede stiltiende at de slog sig ned i haveforeningen - og det har kommunen accepteret lige siden.

Mange af de første beboere levede af lossepladsen. De samlede, hvad der kunne samles og sælges, og under 2. verdenskrig blev haveforeningen gennemgravet på jagt efter pillekoks.

Den dag i dag er det svært at glemme, hvad der ligger under os, for når vi graver i haven dukker mange ting fra fortiden frem: Flasker i alle afskygninger, potteskår, dukkerester, tærede batterier, cykelsadler, skosåler...

Kemikalierester findes også i jorden i mængder, som ikke er gode for sundheden. Miljøkontrollen har gennemført en række analyser og undersøgelser, men foreløbig er det ikke påvist, at beboere har taget direkte skade på helbredet af giften i undergrunden. Men Miljøkontrollen anbefaler nogle forholdsregler, såsom ikke at lade børn lege direkte på jorden, at vaske hænder, når man har været i haven osv.


I 1995 fejrede vi bl.a. foreningens 75 års jubilæum med at udsende en jubilæumsavis, som gennem interview med mange af beboerne og uddrag af foreningens protokol tegnede et billede af vores historie. Klik hér for at læse avisen.


Kaffebord mod Godsbane

Hjælp og anerkendelse fra det omgivende samfund er først noget haveforeningerne i Sydhavnen har oplevet i de seneste år. Ellers har parolen været: Pas jer selv og hold lav profil - så får I lov at være i fred... måske...

I 1967 var det imidlertid ikke nok at holde lav profil: Kalvebod blev voldsomt skamferet, da kommunen nedlagde 30 haver til fordel for en trafiklegeplads i Valbyparken.

Og i 1990'erne var den gal igen, da Godsbanen til den nye Øresundsforbindelse skulle pløjes gennem Sydhavnen. Nu var det slut med at passe sig selv: Kalvebod protesterede sammen med de andre haveforeninger og resten af lokalsamfundet voldsomt. Blandt andet med aktionen "Verdens længste kaffebord". Kaffebordet kom i Guiness rekordbog - men formåede ikke at stoppe Godsbanen, som kom til at koste Kalvebod 6 nedlagte haver.

Endnu en bane truede

Fornylig blev Kalvebod igen truet af planer om en ny jernbane: København-Ringsted. To af de forslag, Banestyrelsen lagde frem, indeholder tunneler gennem Valbyparken, som skal lægges i render, der graves og siden dækkes til. Især det ene forslag gik ifølge de føste skitser ret igennem Kalvebod og truede således tilværelsen for en lang række familier.

Derfor var vi igen tvunget til at kæmpe for haveforeningens eksistens og den 9. marts 1998 afleverede vi vores indsigelse til Banestyrelsen. I den kommende tid vil vi gøre, hvad vi kan for at ændre linieføringen, så den ikke beskærer eller ødelægger haveforeningen.

Uddrag af Banestyrelsens skitse over mulige placeringer af den nye bane (stiplet linie) København-Ringsted.