Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 

Indsigelse

Indsigelse til Banestyrelsen
mod planerne for en ny bane København-Ringsted.
9. marts 1998

Banestyrelsen, Teknik
Sølvgade 40 opg. E
1349 København K

Vi er en helårsbeboet haveforening med 90 husstande, som har eksisteret i over 75 år. Haveforeningen Kalvebod er beboet af 135 voksne og 83 børn. Den opstod ved den daværende strandkant til Kalveboderne, og Valbyparken er sidenhen blevet anlagt omkring os. Vi har netop overlevet etableringen af Godsbaneanlægget til Øresundsforbindelsen med en del tab af haver og omkringliggende miljø.

De nuværende planer for en ny bane fra Ringsted til København, hvor de forskellige korridor løsninger stort set alle vil ramme Haveforeningen Kalvebod i mere eller mindre grad, vil ødelægge både natur og miljø i et stort område omkring os. Blandt andet den fredede Valbypark.

Høringsfristen på dette projekt er alt for kort og materialet er alt for dårligt i forhold til hvor omfattende projektet er. Vi forventer at der sættes yderligere tid af til en kvalificeret dialog mellem de berørte parter i forhold til de forskellige forslag.

Der bliver afholdt borgermøde for vores bydel d.12.2.98, hvor vi for første gang hører om de forskellige baneføringer, samtidig er fristen for indsigelse mindre end 1 måned efter - d. 9.3.98!

Det er aldeles udemokratisk - lad processen gå om på et nyt grundlag - et grundlag for samarbejde.

Vi gør indsigelse imod det meget ”brede” oplæg, der er umuligt at tage stilling til, bl.a. med hensyn til:
  1. 1 Om der bliver nedlagt boliger i Haveforeningen Kalvebod
  2. 2 Om der kommer miljøgener i form af støj, rystelser og forurening i forbindelse med et nyt anlæg
  3. 3 Om der kommer spor/tog op midt Valbyparken
  4. 4 Om landskabet og miljøet endnu engang bliver ødelagt af nye trafikkorridorer
Vi kræver på baggrund af ovenstående:
  1. 1 At processen går om på et nyt og mere detaljeret grundlag
  2. 2 At høringsrunden forlænges
  3. 3 At berørte parter får kompetent og uvildig rådgivning
  4. 4 At der bliver udarbejdet en realistisk tidsplan
Vi forbeholder os ret til at vende tilbage i sagen.

Med venlig hilsen
På Haveforeningen Kalvebod’s vegne

Michael Justesen, Formand
HF Kalvebod 68
2450 København SV