Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Søndag 7. maj 2017
Bestyrelsesmøde 4. maj 2017
Afholdes hos Rasmus have 101 kl. 18.30 (der er som regel spisning fra kl 18)
Indkaldelse til bestyrelsesmøde torsdag d.4. maj 2017 kl.18.30-21 i festhuset

Dagsorden

1. Mulighed for at skrive referat under mødet

2. Godkendelse af dagsorden

3. Kontrakter/arbejdsopgaver i Hf. Kalvebod

4. Opfølgningsbreve til ”rottehaverne”

5. Hegnet rundt om haveforeningen (Søren have 50)

6. Gennemgang af §25

7. Beboermøde vedr. §14

8. Svar til Rie ang. tilbagebetaling af depositum til have 21

9. Bæredygtighed og §1

10. Godkendelsesprocedure ved nybyg af skure

11. Fremtid, efter mødet med advokat

12. Godkendelse af byggeansøgning fra Mette og Heine

13. Økonomi

14. Forældrekøb og kontrakter