Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Fredag 6. juli 2007
Regnkaos og overfyldte kloakker
Der har været meget store nedbørsmængder i forsommeren. Gentagne gange stopper kloakken og vandet står blandt andet højt i toiletterne. Opvaske- og vaskemaskiner har svært ved at slippe af med vandet, og vasker derfor ikke rent. Er der noget at gøre ved det?
Ja, det er der heldigvis.
I går, hvor det regnede stort set hele døgnet, og hvor der var store oversvømmelsesproblemer over hele Sjælland, der lykkedes det faktisk at få suget vores kloak tom.
Vagtstationen hos Københavns Energi sørgede for, at øge pumpekapaciteten og i løbet af 5-10 minutter var der igen normal vandstand i kloakken.
Selvom vagtmesteren berettede, at det havde været »lidt svært at slippe af med vandet«.

For os, der også har problemer med mindre regnskyl
Nogle i haveforeningen har også problemer med kloakken, når der er mindre regnskyl.
Jeg har skrevet til Københavns Energis kundeservice, og spurgt til en løsningsmodel. Jeg vender tilbage med yderligere oplysninger, når Københavns Energi har svaret.

Københavns Energis Vagtstation telefon:
38 88 24 24 (døgnbemandet)

Thomas – have 94