Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Lørdag 12. januar 2008
Besigtigelse af Haveforeningen Kalvebod med København Brandvæsen


Der har fredag den 11. Januar 2008 være foretaget besigtigelse med Københavns Brandvæsen ved Hans Jørgen Brandt Larsen.
Evaluering af brand i have 90 10. November 2007:

  • Brandkøretøjer har været fremme 5 minuter efter alarmering

  • Der fremsende altid 2 slukningskørertøjer med hver 2.000 liter vand og en bil med brandinspektør
  • Der har ikke været brug for ekstra vand, kun cirka halvdelen af den ene brandvogns kapacitet blev forbrugt 1.200 liter.

Følgende generelle regler er gældende (og et krav ved nybyggeri):
Relevante krav:


  • Tilkørselsveje skal have en bredde påmindst 2,8 meter, og befæstet til tung trafik svarende til brandredningskøretøjer.
  • Brandkøretøjer skal kunne fremføres til en afstand på højst 40 målt fra enhver indgangsdør.
  • Brandkøretøjer kræver en udvendig drejeradius på minimum 8,5 meter

Hele anvisning kan læses på:
Link: http://www.brand.kk.dk/neobuilder.php?id=200201281645165000000027449

Resultat af gennemgang:
Der skal opsættes underskilt under indkørsel forbudt ved udgang, med følgende tekst:
”Indkørsel for brandkøretøjer og ambulance ”
Indkørsel skal søges sikret, således at store køretøjer altid kan komme ind hvilket kan ske på følgende måder:
  • Standsningsforbud over for indgang (Tilladdelse til Københavns Kommune)
  • Øget drejeradius i indkørsel, hjørne af have 25
  • Udvidelse af bredde på vej overfor indgang (Tilladdelse til Københavns Kommune + udgift)

Sikring af adgangsforhold til have 49+50, her påpeges at de 2 parkeringspladser syd for indkørsel til have 55 spærrer for tilkørsel

Drejeradius til Hundegang skal øges, hjørner af have 80 og 81
Det skal sikres at ingen køretøjer efterlades uden nøgler eller lign på havegange, parkering må aldrig finde sted på have gang.
Det skal sikres at alle hække der giver en bredde på mindre en 2.8 meter klippes ind (Praksis bør være minumum 1,5 meter fra midten af vejen- skal fastlægges)
Det skal sikres at alle genstande og oplag der reducere bredde på have gang altid fjernes

Der må kun opbevares 40 kg gas, svarende 3 x11 kg gasflasker pr have
Der må kun opbevars 5 liter benzin i dunke i hver have.

Anbefaling:
Etablering af centralt placeret brandhane, kan blive et krav i forbindelse helårsgodkendelse. Kan relevant laves sammen med Musikbyen (Tilladdelse til Københavns Kommune + udgift, vil relevant skulle sammentænkes med el-, vand-, telefon-, internet- fjernvarme-forsyning)
I det omfang at der opsættes bomme, porte eller lign der er aflåst kan Brandvæsen sikres adgang med nøgleboks.
Når der er foretaget ovenstående kontaktet Københavns Brandvæsen påny, gælder drejediameter, adgangsforhold til have 49+50, oplag, bredde og skiltning.

Skrevet af Jesper Handskemager på baggrund af besigtigelsen. Er endnu ikke behandlet på henholdsvis bestyrelsesmøde og eventuel generalforsamling.

Relevante links:
http://www.brand.kk.dk//site_dir/brand/uploads/ordensforskrifter_til_forebyggelse_af_brand.pdf
http://www.brand.kk.dk//site_dir/brand/uploads/undgaa_brand_derhjemme_kbh2.pdf