Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Torsdag 6. marts 2008
Spar på el-udgifterne
Hvis du har el som hovedopvarmningskilde, kan du opnå besparelse på el-udgifterne fordi haveforeningen ikke er fjernvarmedækket. Besparelsen gælder den del af dit elforbrug, der overstiger 4000 kWh om året.
Du skal benytte dette skema til registrering af elopvarmet helårsbolig
Hvis din bolig opfylder betingelserne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), har du ret til reduktion af elafgiften til staten. Reduktionen gælder den del af dit elforbrug, der overstiger 4000 kWh om året.

Sådan skal du gøre
Ejer du selv din bolig, skal du udfylde skemaet, få din kommunes godkendelse

(KØBENHAVNS KOMMUNE
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center For Byggeri
Postboks 432
2500 Valby)

og derefter sende det tilbage til DONG Energy, Sales & Distribution A/S, Nesa Allé 1, 2820 Gentofte.

Husk at melde ændring

Husk, at hvis du ændrer fra elopvarmning til anden hovedvarmekilde, er du pligtig til at melde dette til DONG Energy.

Spørg DONG Energy

Du er velkommen til at ringe til DONG Energys kundecenter på 72 10 20 30, hvis du har spørgsmål om elopvarmning, eller hvis der er andet, du vil vide.