Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
02-04-2020 Kl. 18:30
Generalforsamling
11-12-2019 Kl. 18:00
Bestyrelsesmøde
28-11-2019 Kl. 19:00
Beboermøde - Fælleshus status på Karens Minde
 
Mandag 10. juni 2019
Skimmeltest af festhuset
Skimmeltest af Festhuset
Juli 2019 Info fra Bestyrelsen efter 2. test fra Skss....

Nyheder fra bestyrelsen vedr. Skimmelsvamp i festhuset og Ny fredningsdeklaration juli 2019


Maj 2019 Info fra Bestyrelsen efter 1. test fra Skimmelfrit
Bestyrelsen har fået foretaget et skimmelsvamps-tjek af festhuset. Der har været klager over lugt og luftgener i huset og da vi ikke ved, hvor længe det nuværende hus skal bruges endnu, har vi fået det undersøgt.
Rapporten viser, at der er et højt indhold af skimmelsvampe i luften i festhuset, så rapporten fraråder brug af huset, der varer mere end 10 minutter..
Bestyrelsen har besluttet at kontakte endnu et firma for at se om de vil nå frem til samme konklusion. Indtil da har bestyrelsen besluttet at lukke ned for fremtidig booking af huset, af hensyn til vores alles sundhed. Derudover er bestyrelsen ved at afklare vores forsikringsforhold og ansvar for brug af foreningens festhus efter rapportens konklusion.