Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Søndag 16. november 2008
Badestrand i Valbyparken
- men det bli'r først i 2015
Rent vand
Det bliver også Valbyborgernes tur til at kunne tage en dukkert i lokalområdet men først skal kvaliteten af badevandet i top.

Artikel og billede bragt i Valby Bladet / Kgs. Enghave Bladet den 5. november 2008
AF MERETE THORØE / Kgs. Enghave Bladet - FOTO AF KLAUS SLETTING / Kgs. Enghave Bladet

Plask, plask. Sådan lyder det sommeren igennem ved havnebadene på Islands Brygge og ved Fisketorvet, hvor københavnere og besøgende kan hoppe i havnen i sikker forvisning om rent badevand. Og med starten af badesæsonen 2009 indvies yderligere en strand i Svanemøllebugten.
I løbet af en årrække får også badeglade Valby-borgere glæde af Københavns Kommunes beslutning om, at havnevandet skal være så rent, at man uden sundhedsrisiko kan bade i det. Det er nemlig kommunens plan, at der skal være en badestrand ved Valbyparken i 2015.

Arbejdet er i gang
At bringe vandkvaliteten ved Valbyparken op på samme niveau som i Københavns indre havneområde kræver imidlertid en række forbedringer af kloaksystemet Københavns Energi, som har ansvar for byens kloakker og for at håndtere københavnerens spildevand, er derfor i gang med flere store anlægsprojekter for sikre rent badevand. Men det er ikke noget, der sker fra det ene år til det andet.
Som i de fleste andre storbyer har vandet i Københavns havn i mange år været for beskidt til at bade i. Men for ca. 10 år siden begyndte Københavns Energi at arbejde målrettet på forbedre vandkvaliteten.
»Så i dag har vi faktisk rent badevand helt oppe fra kommunegrænsen til Gentofte i nord ned til Sydhavnen - dog med undtagelse af området lige omkring H.C. Ørstedsværket,« forklarer Sonia Sørensen, som er sektionsleder i Københavns Energis planafdeling for vand og afløb.

Underjordiske bassiner
Det rene havnevand er opnået ved hjælp af store underjordiske bassiner, der opsamler kloakvandet efter kraftige regnskyl. Tidligere blev der lukket beskidt vand - en blanding af regnvand og spildevand - ud i havnen, når det regnede så meget, at kloakkerne ikke kunne rumme vandet.
I dag opsamles vandet i de store bassiner under jorden, indtil der igen er plads i de kloakledninger, der fører vandet videre til rensningsanlæggene. Under meget heftige regnskyl sker det dog stadig, at ikke engang de nye, store bassiner kan rumme vandmasserne, og det betyder overløb af kloakvand i havneområderne. Målet er dog, at det kun må ske 2-3 gange i løbet af en badesæson. Købehavns Energi har opført i alt bassinanlæg rundt om i Københavns Kommune.
Næste step i moderniseringen af kloaksystemet er endnu et nyt underjordisk bassin, der er ved at blive bygget i Teglholmsgade. Det forventes at stå færdigt i sommeren 2009 og vil bidrage til at sikre rent badevand i Sydhavnen. Herudover skal et eksisterende bassinanlæg ved H.C. Ørstedsværket udbygges, så det kan opsamle mere vand. Det er endnu ikke endeligt besluttet, hvordan og hvornår udbygningen præcist skal foregå.

Dårlig vandkvalitet
At opnå rent badevand ved Valbyparken kræver desuden en stor indsats for at højne vandkvaliteten i Harrestrup Å, der har udløb ved rensningsanlægget lige vest for Valbyparken.
- Problemet med Harrestrup Å består i, at der ved regn sker overløb fra kloaksystemet til åen, fordi det omliggende kloaksystem ikke har tilstrækkelig kapacitet. Vandet i Harrestrup Å er derfor i en ringe hygiejnisk tilstand, forklarer Sonia Sørensen. At forbedre vandkvaliteten i Harrestrup Å kræver både store investeringer og ikke mindst, at de i alt ni kommuner langs åen bliver enige om, hvordan problemet skal løses. Derfor tør Københavns Kommune ikke love Valby-borgerne bademulighed før i 2015.

F A K T A B O K S :
Tidsplan for Harrestrup Å
22. december 2008: Staten sender et forslag til en samlet vandplan for Harrestrup Ås opland i høring hos de implicerede kommuner, dvs. Albertslund, Ballerup. Frederiksberg, Gladsaxe, (Glostrup, Herlev, Hvidovre. København og Rødovre.
22. juni 2009: Kommunerne skal afgive høringssvar til staten.
22. december 2009: Den endelige vandplan for Harrestrup Å foreligger. December 2010: Kommunerne skal have besluttet, hvilke konkrete tiltag, der skal sættes i værk for at forbedre vandkvaliteten i åen.
2011-2013: Arbejdet skal
udføres.
2013-2015:1 denne periode overvåges vandkvaliteten nøje, før der gives grønt lys for badning.