Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Fredag 3. april 2009
Ræveskab i haveforeningen
Fredag den 3. april blev Falcks Dyreambulance tilkaldt til haveforeningen, da en dødsyg ræv krøb rundt i Martins indkørsel. Falck-redderen aflivede ræven og hjalp med at desinficere området, hvor ræven krøb rundt.


Hvad er ræveskab?
Skab forårsages af en 0,2 – 0,4 mm lang mide (Sarcoptes scabiei), der optræder som hudparasit hos mennesker og en række andre pattedyr.
Hos de forskellige arter optræder hver sin variant af skabmiden – hos mennesker Sarcoptes scabiei hominis, der giver fnat, og hos ræve Sarcoptes scabiei vulpes, der giver ræveskab. En given variant af skabmiden kan dog i nogle tilfælde leve på andre arter end den normale værtsart. F.eks. kan den variant, som er tilpasset ræve, også leve på hunde.

Symptomer på skab
Ræveskab forårsager en voldsom kløe, hvorfor dyrene kradser sig. På grund af dyrets kradsen opstår tørre skællede eller skorpede områder med håraffald på huden. I de sene stadier af sygdommen siver der vævsvæske ud gennem midernes talrige gange i huden.
De angrebne områder vil blive ildelugtende og betændte, og der opstår rødme, varme og småsår.
Selvom skabmiderne kan leve på hunde, vil angrebet ikke forårsage de dødeligt forløbende skader i huden, som ses hos ræve. Hos hunde er det ofte først kanten af ørerne, forbenene og haserne, som angribes. Herfra breder miderne sig til brystet og bugen.

Behandling af skab
Skab er let at behandle, hvis man kan komme til det angrebne dyr. Det mest brugte middel til behandling af skab hos hunde er Sebacil®, som er receptpligtig medicin. Midlet opløses i den foreskrevne mængde vand, som hunden vaskes i. Denne behandling gentages 3-4 gange med 8-10 dages mellemrum. Desuden skal hunde med betændte sår behandles med antibiotika. Kontakt med andre hunde må først ske, når hunden er færdigbehandlet.
Hvis en hund har fået konstateret skab, skal ejerne til alle andre hunde, som den har været sammen med, kontaktes, så det kan konstateres, om de er blevet smittet, og spredning kan undgås.
I tilfælde af, at man selv får kløe efter kontakt med en ræv eller hund med skab, bør man søge læge.

Hvad med smitte til katte?
Der kan ses skab hos kat med hundens/rævens skabmide; men det er relativt sjældent.
Se artikel fra Dyrenes Beskyttelse om ræveskab http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/docs/raeveskab