Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Lørdag 4. april 2009
Tippen og Karens Minde fredet
Borgerrepræsentationen besluttede torsdag den 2. april, at Sydhavnens grønne områder, Tippen og Karens Minde, alligevel ikke bliver bebygget. Det skete da et flertal stemte for Enhedslistens to ændringsforslag til kommuneplanen.

Enhedslisters Socialborgmester Mikkel Warming, der selv bor i Sydhavnen og bruger de to områder, siger:

- Det er virkelig en dejlig dag i dag. Med en her beslutning bevarer vi to rekreative arealer. Det har beboerne i Sydhavnen kæmpet for i mange år. Særlig er jeg glad for at byggemulighederne på naturområdet Tippen fjernes. Det ville have været en katastrofe for byen, hvis det unikke naturområde en dag forsvandt.

Tippen, er et unikt natur- og kulturområde, med sit særegne, åbne landskab og Kalvebodernes vand til tre sider, benyttes området i stigende grad som udflugtsmål for københavnere.

I den hidtidige kommuneplan var Tippen udlagt som perspektivområde efter 2017, med mulighed for boligbyggeri. Dette er nu ændret, så området bliver udlagt som offentligt rekreativt areal.

Karens Minde er et rekreativt område nord for Tippen og indeholder bl.a. kulturhus, Børnenes Dyremark og Ritts 12 billige boliger. Med den vedtagne ændring af kommuneplanen bliver der ikke byget yderligere på området.

Og den beslutning tager beboerne i Sydhavnen imod med kyshånd:

Bjarne Andreasen, som er medlem af Karens Minde Lauget og beboer i haveforeningen Kalvebod udtaler til Danmarks Radio:
- Det er en rigtigt skøn dag for Sydhavnen og alle dens borgere og for dens sags skyld alle brokvartererne i København fordi de nu stadigvæk har adgang til det her enestående naturområde som Tippen er.

Han mener, at det er utroligt vigtigt at bevare de grønne områder rundt omkring i København:

- Jeg tror virkelig, vi har behov for, som de fortravlede mennesker vi er, at få den fred og ro som sådan et naturområde kan give en.

Ved afstemningen torsdag aften i Borgerrepræsentationen var der 26 der stemte for Enhedslistens forslag. 1 stemte imod og 20 undlod.