Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
 
Torsdag 18. marts 2010
Optænding og fyring
Der bliver stadig større bevågenhed om de eventuelle skadelige partikler ved forkert anvendelse af brændeovne. Derfor bringer vi hér Pejseforums 10 råd om optænding og fyring.
(Se også http://www.pejseforum.dk)

1. Der skal mellem 1,5 og 2,5kg brænde til en optænding (alt efter brændkammerets størrelse). En god optænding kræver tynde optændingspinde på højest 3–4 cm i diameter.

2. Start altid med at kontrollere fugtigheden i brændet. Tørt brænde har mange små revner fra udtørringsprocessen. Hvis brændet ikke er tilstrækkelig tørt, vil man ikke kunne holde en ren forbrænding. Det kan endda være umuligt overhovedet at få ild i brændet. Tilmed vil glasset og brændkammeret sode til og over længere tid vil der opstå løbesod og tæring i skorsten og rør samt ovn.

3. Der er mange måder at placere brændet på. Afhængigt af brændkammerets dimensioner og evt. sideglas kan én metode være at foretrække frem for en anden. Et godt udgangspunkt er at placere 2 – 4 stykker fra lågen i retning mod bagsiden af brændkammeret med 1 – 2 cm’s mellemrum efterfulgt af flere lag magen til, bare roteret 90 grader. Sådan fortsættes opbygningen skiftevis, indtil brændkammeret er tilstrækkelig fyldt. Hold altid afstand mellem brændet og brændkammerets sider, specielt til glasset, som ellers vil kondensere sod.

4. Tænd ild til 2 – 5 optændingsbriketter og fordel dem i bunden af brænd-kammeret.

5. Luk lågen på klem med en åbning på 2 – 3 cm og åben helt op for luftspjældet (det som styrer den forvarmede luft, der skyller ned over glasset). Hvis ovnen har et luftspjæld til undertræk (via askeskuffen), skal dette ikke bruges til brændefyring. Hvis det alligevel tages i brug skal det være kortvarigt. Ellers kan ovnen tage skade og tilsodning vil opstå i ovn, rør og skorsten. Desuden opnås et meget stærkt forøget udslip af skadelige sodpartikler.

6. Efter 4 – 10 minutter, når brændet brænder og brændkammeret er fyldt med flammer lukkes lågen helt til.

7. Når brændet er faldet ned til glød, og der ikke er nogen flammer, påfyldes brændkammeret med 1,3 – 2,3 kg brænde (alt efter brændkammerets størrelse). Nu hvor ovnen er blevet lun kan lidt større brændestykker anvendes, mellem 5 – 15 cm i diameter (alt efter brændets type og fugtighedsprocent samt ovnens type).

8. Luftspjældet reguleres ned til 40 – 50% åben.

9. Når bålet for anden gang er faldet ned til glød og ovnen er klar til tredje påfyldning, er ovnen gennemvarm og har opnået den optimale driftstemperatur. Derfor kan man nu vælge at fylde flere eller færre stykker brænde på alt efter varmebehovet. Ved en lille påfyldning (minimum 2 stk. brænde) skal luftspjældet stå 20 – 35% åbent; ved en større påfyldning skal luftspjældet stå 35 . 60% åbent.

10. Når den ønskede temperatur er opnået, brændet er helt afgasset uden flammer og kan spredes til små stykker trækul / gløder, kan luftspjældet lukkes helt. Nogle ovne vil isolere gløderne tilstrækkeligt til at de kan holde brændkammeret lunt op til et halvt døgn, såfremt der er brugt tungt, godt brænde og glødelaget er tilstrækkelig stort. Luk aldrig for luftspjældet mens ovnen er aktiv.