Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | KalveBoden | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt
 
02-04-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
07-03-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
06-02-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
10-01-2019 Kl. 18:30
Bestyrelsesmøde
06-12-2018 Kl. 18:00
Bestyrelsesmøde
02-12-2018 Kl. 14:00
Julehygge
 
Onsdag 22. februar 2012
Grøn energi til Sydhavnen
Lokaludvalget i Kongens Enghave inviterer hermed alle med interesse til stiftelsen at et Vindmøllelaug i Sydhavnen.
Baggrunden er en henvendelse fra H/F Kalvebod, der i en årrække har haft et energiudvalg, der arbejder med at gøre elforsyningen billigere og mere miljørigtig via en kollektivisering af leverancen.
Med de nye vindmøller på amagersiden af Kalvebodløbet, åbners der op for, at borgere indenfor
en radius af 4,5 km. kan blive medejere af møllerne, idetder bliver forkøbsret af anparter på op til 25 % af projektet. Lokaludvalget arbejder desuden for, at det også bliver muligt for lokale boligforeninger, haveboligforeninger, virksomheder m.fl. at købe.
København har som klimamål, at være CO2-neutral i 2025, og Lokaludvalget vil gerne bidrage med sit. Et lokalt vindmøllelaug vil kunne samle og viderebringe erfaringer, som f.eks. fra H/F Kalvebod, samt arbejde med udbredelse af salg af anparter til de nye møller.
Også udbredelsen af solcelleenergianlæg vil komme på dagsordnen. Kort sagt initiativer der kan gøre Sydhavnen selvforsynende med grøn energi.

Er du interesseret, så mød op


Karens Minde Kulturhus,
onsdag d. 7. marts kl. 19.00- 21.00
På vegne af Lokaludvalget i Kongens Enghave
Karsten Clausen, mobil 20 64 29 68