Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Fredag 16. februar 2007
Til os der bor i de særlige haveforeninger
For det er vi altså en hel del Københavnere der gør, men lige om lidt er det særlige måske forbi, og derfor dette brev.
I gennem de sidste par år har jeg snakket med en del, fortrinsvis fra Frederikshøj, Mozart og Kalvebod Haveforening, om hvor vi er på vej hen, nu når ”lovliggørelsen” står for døren. Især med de yngre og senest tilflyttede, har jeg opdaget, at det er glemt eller ubekendt, hvorfor der findes tvunge ventelister i Frederikshøj og Kalvebod. Derfor vil jeg starte med at fortælle historien om disse.
Af Kaj Jessen – have 104

Tvunge ventelister
I 1978 flyttede jeg ind i Frederikshøj. Dengang var der ingen tvungen venteliste.
På det tidspunkt (altså i 1978) levede alle med en stadig angst for at blive nedrevet, og en manglende tro på, at det kunne være anderledes. Så var vi en masse unge der rykkede ind i foreningerne, og vi havde ”ungdomsoprørets” ånd i røven, så vi mente nok det var værd at kæmpe for de her unikke bosteder. Omkring 1980 kom der en helt konkret trussel om udslettelse af både Frederikshøj og Mozart, (samt Karens Minde, Stejlepladsen og Tippen). Her havde kommunen, nogle sociale boligselskaber, og et berygtet byggeforetagende, planer for at opføre en hel ny by(del). De satte gang i vores kamp for overlevelse, som vel må siges at være lykkedes, hvis man udelukkende ser på den del, der hedder lovliggørelse af foreningerne, dvs. accept af, at det er et boligområde og ikke kolonihaver.
Vi aktionerede og arrangerede, og rendte til, møder og fanden og hans pumpestok. På et af disse møder drak jeg en bajer med Klaus Hansen, som på det tidspunkt var en meget indflydelsesrig socialdemokrat i Borgerrepræsentationen. Han sagde, at vi i haveforeningerne aldrig nogen sinde kunne regne med støtte fra Socialdemokratiet, så længe vi havde alle disse hushandler med penge under bordet. Det var helt almindeligt, at alle huse blev solgt for en officiel pris og en uofficiel. Bestyrelsen, eller vurderingsudvalget satte en salgspris, som blev handlet over bordet, og bagefter, (eller inden) havde køberen givet sælgeren et meget større pengebeløb under bordet.
Jeg var, og er, meget enig med Klaus H. om det her, og derfor fremsatte jeg forslag om en tvungen venteliste, da det var den eneste måde, at forhindre spekulation og penge under bordet, på. Det ville sikre at huset blev solgt til den officielle salgspris, da sælgeren ikke kunne gå til andre og prutte med prisen.
På de første par generalforsamlinger blev jeg skældt huden fuld af de fleste og forslaget faldt hver gang, men til sidst blev et flertal overbevist om, at det var den eneste vej frem for ordentlige forhold i foreningen, og overlevelse i forhold til det politiske system.
Siden flyttede jeg til Kalvebod, og her blev den tvunge venteliste også indført.

Fjerne ventelister og få fri hushandel
Om det så har været med til at sikre vores status som helårsbeboede haveforeninger, kan jeg ikke bevise, men nu hører jeg i hvert fald flere og flere, der vil have denne venteliste afskaffet. Jeg er så heldig, at abbonere på Frederikshøj folkeblad, så jeg har læst diverse indlæg for at overgå til markedsprishandel der´, og lignende diskussioner har vi i Kalvebod.
Det er der for så vidt ikke noget til hinder for, når en nylejekontrakt ellers er faldet på plads. Kommunen er sikkert ligeglad nu, de er bare interesseret i så høj en lejeafgift som muligt, så en fri handel vil være et glimrende (kommunal-politisk) argument for en høj leje. I forvejen er der fri handel i Mozart, Ny Kgs. Enghave og Engly på Amager, som vi jo har samarbejdet med i mange år, (for nylig ville en af mine veninde gerne købe et hus i Engly. Hun kunne vælge mellem et nedrivningsmodent skideskur til 1.3 millioner, eller et indflytningsklart til 1.7 mille).
Men det har selvfølgelig nogle konsekvenser for Haveforeningernes fremtid. Da der ikke vil være nogle gode argumenter for at skulle slippe med en billig jordleje, vil det naturligvis medføre en vis fraflytning fra foreningerne. Dels af dem der tvinges væk pga. de forhøjede udgifter, som de ikke ser sig i stand til at betale, dels fordi en hel del vil se fidusen i hurtigt tjente penge. Nu kan man jo lige så godt bo et andet sted, det er jo ikke den lave husleje der trækker mere. Men inden man sælger, vil en del nok også have ”forskønnet” deres ejendom, så den er mere tilpasset lov og orden, da prisen jo så vil kunne forhøjes. Der er ikke noget vurderingsudvalg mere, hvad sku´ man dog med dem, en ejendomsmægler vil nok sikre en højere pris! Der vil nok også komme nye love og vedtægter i (ejer)foreningen om, hvordan husenes udseende skal være, så det ikke presser priserne ned for naboerne; det er ganske almindeligt i resten af Danmarks parcelhuskvarterer! Alle nybygninger skal i øvrigt følge bygningsreglementet og godkendes af Kommunen.
De nytilflyttede vil, hvis de overtager et nedrivningsegnet hus, sikkert bygge et nyt, der også er mere, skal vi sige ”prisbevidst” og uden for mange særheder. Især fordi langt de fleste huse vil blive bygget/ombygget af professionelle håndværkere, da køberne ikke har tid/råd til selv at gå uden arbejde og bygge. Nå, men der er jo heller ikke noget i vejen med at bo i et godt og velbygget hus, ligesom de fleste andre danskere gør.

Bevarelse af solidariske foreninger
Der er bare lige det med indbyggernes sammensætning, som flere skriver om i deres indlæg, og så den underminering af en solidarisk boligforening, som ellers har været kendetegnede for, i hvert fald Frederikshøj - i alle årene forud.
Hvis der skulle være flertal for at bevare dette, kræver det et helt andet udgangspunkt for forhandlingerne med Kommunen, end bare lovliggørelse og brandsikring. Så skulle der argumenteres for, og afgives løfter om, at foreningen(erne) ville fastholde et socialt sigte med sin venteliste- og prispolitik, der kunne berettige en lav jordleje. Så skulle der opereres med en differentieret huslejebetaling, så dem der havde en god indkomst betalte mere, for at de mindrebemidlede slap ”billigere”. Så skulle ventelistesystemet ændres, så det åbnede op for at udefrakommende i social- eller anden nød, fik mulighed for at købe billige boliger. Så skulle haveforeningerne måske indgå i noget integrations noget. Så skulle vi være mere selvforsynende med energi! Så skulle vi måske indgå ”partnerskab” med de store boligselskaber, og sikre en bytteordning, der gav børnefamilie mulighed for bytte med gamle haveforeningsbeboere, der ønskede at få en lejlighed i kvarteret, fordi de ikke kunne holde haven mere! Så skulle vi slå på, at vi havde opskriften på Ritts boliger - endda under 5000kr. om måneden.
Disse spørgsmål skulle vi selvfølgelig have diskuteret for fire-fem år siden, da det blev klart at vi endelig ville få en kommunal godkendelse af vores områder, men hellere sent end aldrig, så hvis nogen har lyst til at arbejde videre med disse ideér, så hører jeg gerne fra dem, hvis ikke de bare kører selv. Det bliver ikke nemt, og jeg må desværre slå fast, at det p.t. kun er Frederikshøj der kan tage denne debat og forsøge at få noget ud af den. Kalvebod er frakoblet sålænge vi er underlagt en fredning, der ikke umiddelbart ser ud til at kunne ophæves, og vi dermed ikke kan få kontrakt og sikkerhed. Ny Kgs. Enghave og Engly har for længst fået deres på det tørre, med lokalplan og hele pibetøjet, så her er toget kørt. Mozart og Frederikshøj kunne snakke sammen - og måske lægge sig sammen - så ville I have større vægt og kræfter til at sikre, at der også i fremtiden ville eksistere en ”7. Boligform” med en masse ”B”er: - Billige Boliger på Begrænsede arealer, med Blandede Befolkningsgrupper og Begrænsede midler, men med Byens Bedste Børnemiljø og Beviset for, at en selvstændig Bæredygtig Bolig kan lade sig gøre udenfor det kapitallBelastede Boligmarked.

Kærlig hilsen
Kaj Jessen
Haveforeningen Kalvebod 104
kajj@kalvebod.dk - 40 40 71 67

PS fra webmasteren:
Lad os få en debat om de vigtige spørgsmål, Kaj rejser her!!
Skriv din mening i debatten på "Dine sider" her på hjemmesiden!!
Klik her for at komme til "Dine sider".