Haveforeningen Kalvebod | Referater
 
 

Opmålingsudvalg

Fra Love og vedtægter §5.5
......Skellene mellem haverne fastlægges af et opmålingsudvalg, som består af 3 personer, heraf 2 valgt på forårsgeneralforsamlingen og 1 fra vurderingsudvalget.........

Fra Vurderingsudvalget:
Esben Rud Ammundsen
HF Kalvebod 81
2450 København SV
Telefon:
E-mail: bm2@hf-kalvebod.dk

Udenfor bestyrelsen:
Merete Buddig
HF Kalvebod 8
2450 København SV
(valgt efterår 2018)

Ole Boesen
HF Kalvebod 98
2450 København SV
(genopstillede og blev valgt forår 2018)