Haveforeningen Kalvebod | Referater
 
 

Opmålingsudvalg

Fra Love og vedtægter §5.5
......Skellene mellem haverne fastlægges af et opmålingsudvalg, som består af 3 personer, heraf 2 valgt på forårsgeneralforsamlingen og 1 fra vurderingsudvalget.........

Fra Vurderingsudvalget:
Maria Stine Enghoff
HF Kalvebod 126
2450 København SV
E-mail: bm1@hf-kalvebod.dk

Udenfor bestyrelsen:
Steffen Lochmann
HF Kalvebod 19
2450 København SV
(valgt forår 2018)

Ole Boesen
HF Kalvebod 98
2450 København SV
(genopstillede og blev valgt forår 2018)