Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Referat fra H/F Kalvebods Energiudvalg Oprettet: 22-05-2009 af Thomas - have 94
Referat af møde mellem Jakob Borup Nørlev/Miljøpunkt Valby og H/F Kalvebods Energiudvalg, onsdag, d.13.5.2009.

Deltagere fra Kalvebod: Charlotte, Ole, Søren, Claus og Kaj (ref)

Vi havde inviteret Jakob for at høre om muligheder for alternative energiprojekter, herunder solcelleanlæg, som han er projektkoordinator for under Miljøpunkt Valby.
Umiddelbart var opsætning af solcelleanlæg på de enkelte husstande ikke en mulig løsning, da det var relativt dyrt i forhold til effekten (ca. 1500W pr. anlæg pr. husstand). Der imod var det oplagt at vores nye festhus skulle have solcelletag og vi vil indstille til bestyrelsen, at det indarbejdes i festhusprojektet.
Der blev vendt forskellige muligheder for mindre projekter mellem enkelte huse/naboer, der kunne lave ”solcellelaug”- tagrenoveringer, som kunne udnytte denne form for ”gratis” energi.
I forhold til Kalvebods beboeres dominerende opvarmningsform vil det være oplagt at vi i stedet arbejder for at få en form for vindmølleenergi. For eksempel ved at lave et vindmøllelaug og prøve at få opsat endnu en vindmølle på området mellem rensningsanlægget og Valbyparken, hvor Københavns Energi i forvejen har opsat vindmøller. Vi kunne forsøge at få andre andelsboligforeninger og haveforeninger med på ideén. Der kunne også arbejdes med projektet i et større perspektiv, hvor flere vindmøller blev opført i Kalvebodløbet, da vindmøller placeret på vandflader modtager mere vindenergi, end dem på land. Disse møller kunne muligvis også indgå i et vandrensningprojekt, som kommunen kunne have interesse i at støtte ekstraordinært. Begge modeller vil Jakob arbejde videre med. Vi fra Kalvebod vil arbejde videre med møllelaugstanken/AMBA-modeller og lignende og kontakte naboforeninger og lufte idéerne der. Københavns Kommune har vedtaget en Klimaplan, hvori indgår en hensigtserklæring om flere og mindre vindmøller, som vi muligvis kan hægte os, ligesom dette års klimadagsorden må kunne udnyttes til projektstøtte.
Endelig snakkede vi om muligheden for fælles varmeforsyning via en lokal varmecentral baseret på f.eks. træpille- og måske affaldsfyring. Altså et lokalt fjernvarmenet, men det kræver en masse anlægsarbejder, der koster. Nedgravning af rør+egeninvestering i radiatorer og rør i husene.
Vi vil på baggrund af dette lave en spørgeskemaundersøgelse i Kalvebod, for at finde ud af, hvad folk fyrer med i dag og hvad de kunne ønske sig fremover, samt deres interesse for ar indgå i diverse løsninger/laug/AMBA-selskaber m.m.
Endelig strejfede vi tanken om at udnytte varmen fra de hovedkloakrør, der løber under foreningen på vej til rensningsanlægget.

Jakob vil gå hjem og arbejde videre med disse ideer og undersøge muligheder, og vi andre vil forsyne ham med mulige interesserede fra naboforeningerne.
Med hensyn til vores egen nuværende forsyningssituation vil vi arbejde videre med muligheden for fælles central elmåler og bimålere hos den enkelte husstand, som Generalforsamling gav os grønt lys for. Søren kontakter DONG og andre elselskaber. Ole kontakter person hos Højrup og Clemmensen, og Jakob et mindre elinstalltørfirma med stor kompetence indenfor området. Vi holder os i løbende kontakt når der sker noget og mødes når der er nyt at diskutere.
Mødet var meget positivt og gav håb for fremtiden.