Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 
Tak til alle, der har skrevet under for bevarelsen af Sydhavnens Bibliotek Oprettet: 26-06-2007 af »Bevar Sydhavnens Bibliotek«
Vi nåede at samle over 3000 underskrifter inden det afgørende møde i Kultur- og Fritids­udvalget. Samtidig havde vi foretræde for udvalget og talte dermed bibliotekets sag overfor politikerne.

På mødet i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. juni 2007 blev forslaget om lukninger af biblioteker afvist. Det ser altså ud som om vores indsats har båret frugt.

Det politiske flertal har meldt ud, at det vil være meningsløst at lukke Sydhavnens Bibliotek. Vi følger naturligvis situationen og rykker igen, hvis der skulle blive brug for det.

Det er muligt at følge med på vores hjemmeside: http://www.kniss.dk/bibliotek/

Som tak for hjælpen giver biblioteket kaffe og kage til alle på torsdag 28. juni mellem kl. 13.00 og 18.00.