Haveforeningen Kalvebod | KalvebodNyt | Kalender | Ventelisten | Foreningen | Dine sider | Billedgallerier | Kontakt | Facebook | Cookies m.v.
 
 

Vurderingsudvalget

Ifølge haveforeningens vedtægter nedsættes et vurderingsudvalg:

§ 5.4 Ved ejerskifte vurderes hus og have af et Vurderingsudvalg.
Dette består af 3 Bestyrelsesmedlemmer, hvor Næstformanden er født medlem, og 3 medlemmer, hvoraf den ene vælges på forårsgeneralforsamlingen og de to andre på efterårsgeneralforsamlingen.
Medlemmerne af udvalget finder uafhængigt af hinanden frem til en vurdering.
(Læs nærmere i vedtægterne)

Sisse Bech
HF Kalvebod 72
2450 København SV

Claus Caliso Justesen
HF Kalvebod 70
2450 København SV

Esben Rud Ammundsen
HF Kalvebod 81
2450 København SV

Gitte Tange
HF Kalvebod 89
2450 København SV

Ole Boesen
HF Kalvebod 98
2450 København SV.

Steffen Lochmann
HF Kalvebod 19
2450 København SV